top of page
Day Care

LÄR DIG TIO TECKEN SOM HJÄLPER DIG OCH DINA BARN ATT KOMMUNICERA BÄTTRE!

INNEHÅLL

Detta kommer du att lära dig

Du lär dig tio vanliga tecken som du kan använda i ditt vardagliga tal tillsammans med barnen. Kom igång med att använda tecken som stöd, som hjälper barn samt vuxna som är i behov av speciellt stöd i språkutvecklingen.

Jenni%20kukka_edited.jpg
sandra tecken.jpg

OM UTBILDAREN

Sandra Westerholm

Sandra Westerholm handleder, sjunger och berättar sagor med hjälp av tecken som stöd/ teckenspråk för familjer, daghem, skolor och andra instanser som är i behov av detta kommunikationssätt.


Jag föreläser även om tecken som stöd för att öka intresset, kunskapen och sprida min iver till andra. Tecken och bilder gynnar språkutvecklingen för alla barn. Teckenmodellen lämpar sig för barn i alla åldrar oberoende av specialbehov.

11 ÅRS ERFARENHET...

...av att hjälpa barn och vuxna kommunicera med tecken.

Sandra Westerholm handleder, sjunger och berättar sagor med hjälp av tecken som stöd/ teckenspråk för familjer, daghem, skolor och andra instanser som är i behov av detta kommunikationssätt.

 

Jag föreläser även om tecken som stöd för att öka intresset, kunskapen och sprida min iver till andra. Tecken och bilder gynnar språkutvecklingen för alla barn. Teckenmodellen lämpar sig för barn i alla åldrar oberoende av specialbehov.

Boy Playing with Abacus
bottom of page