top of page
teckna-bg-sandra-2.jpg

Opetus

Opetamme tukiviittomien ja kuvakommunikaation käyttöä. Opetustunti on 45 min tai 90 min. Tukiviittomaopetuksessa opettelemme viittomia pelien, laulujen ja leikkien kautta. Kuvakommunikaatio-opetuksessa tutustumme käytettävään kommunikaatiomenetelmään pelien, laulujen ja leikkien avulla ja opettelemme käyttämään kuvakommunikaatiomenetelmää arkisissa tilanteissa. 
Räätälöimme opetustuntimme siten, että se palvelee asiakkaan yksilöllisiä tarpeita ja sen on tarkoitus olla hauskaa!

bottom of page