top of page
2021-01-17%2015.24_edited.jpg

TECKEN SOM STÖD

Vad är tecken som stöd?

Tecken som stöd är ett kommunikationsstöd som gynnar så gott som alla människor. Stödtecken innebär användningen av enskilda teckenspråks tecken som används samtidigt som den verbala kommunikationen. I användningen av stödtecken är det viktigaste att endast teckna de enskilda nyckelorden i meningen för att stärka och förtydliga meningens budskap.

 

Då man använder stödtecken kommunicerar man som vanligt med verbala meningar, men förtydligar det man säger via stödtecken. Exempelvis i meningen ”Nu går vi ut” tecknar man stödtecknet ”ut”.
 

Tal- och språkutveckling

Barnents första språk är kroppsspråk. Barnet börjar exempelvis peka och vinka. Alla dessa är tecken!

 

Vid ungefär ett års ålder börjar barnet tillägga ord till sin kommunikation. Innan den verbala utvecklingen har barnet redan kunna kommunicera med hjälp av tecken under en längre tid.

 

”Vid ungefär 1 års ålder kunde vårt barn säga ordet 'nanna', med detta ord menade barnet mat. Vi hade börjat teckna med vårt barn redan tidigare och via tecken kunde barnet redan teckna yoghurt, äppel, mjölk, bröd och gröt. Vårt barn sade ”nanna” och tecknade samtidigt gröt, så det var lätt att förstå vad barnet ville ha”

 -Sanna

Att komma igång

Om du känner att ditt barn kunde ha nytta av stödtecken och bildstöd, kan ni fråga ett utlåtande av er talterapeut eller egen läkare. Utlåtande sänds sedan till hemortens funktionshinderservice, var behovet av teckenstöd och bildkommunikation baserat på utlåtande bedöms.

 

Vi hjälper gärna till med ansökningsförfarandet vid behov.

Alla har rätt till språk!

teckna-peka.jpg

BLEV NI INTRESSERADE AV TECKEN SOM STÖD?

bottom of page