top of page
teckna-bg-sandra-2.jpg

Undervisning

Vi undervisar tecken som stöd och bildkommunikation. Lektionerna kan vara 45- eller 90 min långa.
Inom teckenstödsundervisningen använder vi oss av spel, sånger och lek.
I bildkommunikationsundervisningen bekantar vi oss med metoden genom användning av bilder, spel, sånger, sagor och lekar, samtidigt som vi lär oss använda bildkommunikation i vardagliga situationer.

 

Vi planerar och utför varje lektion utgående från klientens eget behov.

bottom of page