top of page

VIRTUELL SAGOSTUND
Sagor med Sandra!

 För barn och vuxna 24.3.2022 klockan 17.30

  • Kom och lär dig tecken som stöd på ett roligt sätt

  • Vi kommer att lära oss om djur och färger

SAGOSTUNDENS INNEHÅLL

Detta kommer du att lära dig

I denna virtuella sagostund kommer vi att lära oss många tecken. Sandra använder sig av bilder som extra stöd.

Först kommer vi att läsa en bok " Djuren på gården". I boken finns det 8 olika ladugårdar där varje ladugård har sin egen färg.

I varje ladugård kommer det också att finnas ett djur, där vi lär oss olika djurs läten och tecken till dem.

Sandra kommer att fråga olika frågor där barnen själva kan fundera på ex. vilken färg har egentligen taket, eller vilken färg är hunden.

KOM MED OCH TECKNA MED MIG!

sandra tecken.jpg

OM UTBILDAREN

Sandra Westerholm

Sandra Westerholm handleder, sjunger och berättar sagor med hjälp av tecken som stöd/ teckenspråk för familjer, daghem, skolor och andra instanser som är i behov av detta kommunikationssätt.

 

Sandra föreläser även om tecken som stöd för att öka intresset, kunskapen och sprida hennes iver till andra. Tecken och bilder gynnar språkutvecklingen för alla barn. Teckenmodellen lämpar sig för barn i alla åldrar oberoende av specialbehov.

När använda tecken som stöd?

Tecken som stöd gynnar alla med eller utan språkstörning.

Om barnets tal är försenat borde barnets dagliga kommunikations-partners d.v.s. familjen och dagvårds/skolpersonal använda tecken parallellt med sitt tal. Man borde teckna de betydelsebärande orden i meningen, nyckelorden för att underlätta förståelsen av det talade budskapet. 

 

Barnen lär sig tecken via andra som använder dem, och då får barnen ett bredare teckenordförråd. Barnen kan kommunicera och göra sig förstådd via tecken. 

För att stödja barnets förståelse och inlärning borde man teckna genom hela grundskolan.

Alla har rätt till språk!

2021-01-17 15.24.27.jpg
bottom of page